Open ledenvergadering

Op 9 december ging onze jaarlijkse open algemene ledenvergadering door.

In OC De Vonke werd aan alle aanwezige leden een voorstelling gegeven van onze jaarplanning.

Volgende onderwerpen kwamen aan bod:

  • De ‘lidkaart waarmee je spaart’
  • Evaluatie van onze voorbije activiteiten
  • Wat was er dit werkjaar goed of iets minder?  
  • Jaarprogramma 2014
  • Varia/rondvraag

We sloten af met een hapje en een drankje en namen onze tijd voor een gezellige babbel.