Gezondheidsvoordracht 'De kunst van het ouder worden'

09 juni 2020 - 14:00 (OC De Vonke)

Info

60-plussers zijn mensen die ongeremd genieten van het leven…

We denken vaak simplistisch over ouder worden: ofwel wordt het geïdealiseerd ofwel te pessimistisch beoordeeld. Maar hoeveel ouderen lopen niet vast in aftakeling, vereenzaming, depressie, dementie en verlieservaringen?

Hoe kun je dan best met ouderdom – met kwalen en kansen omgaan, als oudere, als partner of kind van een oudere, maar ook als hulpverlener of beleidsmaker? Achter ouder worden schuilt een complexe realiteit. Er verandert veel zowel lichamelijk, gevoelsmatig als sociaal.

De voordracht wordt gegeven door Luc Van de Ven, klinisch ouderenpsycholoog en zeer boeiend verteller Op basis van levensechte verhalen en situaties uit zijn beroepsloopbaan geeft hij concrete tips om ouderdom beter te begrijpen.

Deze voordracht wordt georganiseerd door ‘de Zevenkamer’ i.s.m. OC De Vonke, GOSA, Neos, OKRA, Samana en S-plus .

Inkom: €5, Koffie inbegrepen

Info en reservatie voor GOSA: Marc Vandenberghe, mmjvandenberghe@skynet.be of 056 35 64 81


Plaats


Kalender

Indien je een ical kalender gebruikt kan je via dit ical bestand het evenement in je agenda plaatsen.