Gezondheidsvoordracht: Waardig Levenseinde

29 mei 2018 - 14:00 (OC De Vonke)

Info

door Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen

Sterven maakt deel uit van het leven, maar stilstaan bij de dag en de manier waarop we zelf zullen sterven, gaan we liefst uit de weg. Toch doen we er goed aan om stil te staan bij de manier waarop ons leven kan eindigen.

Deze voordacht schetst de verschillende mogelijkheden waarop we kunnen begeleid worden tijdens onze laatste levensfase: wel of niet kiezen voor een levensverlengende behandeling, mogelijkheden van pijn- en symptoombestrijding, euthanasie, palliatieve sedatie …

Daarnaast is deze voordracht ook een oproep om tijdig na te denken over de zorg die we wensen, om met partner en kinderen te overleggen over de manier waarop we willen sterven en dit ook schriftelijk vast te leggen.

i.s.m. GOSA, Neos, Okra, Samana, S-plus, OC De Vonke en de Zevenkamer

Inschrijven tot 22 mei bij de deelnemende verenigingen

Inkom: €3 Koffie inbegrepen

Info en reservatie voor GOSA:
Marc Vandenberghe , mmjvandenberghe@skynet.be of 056 35 64 81


Plaats


Kalender

Indien je een ical kalender gebruikt kan je via dit ical bestand het evenement in je agenda plaatsen.